. Amrit Keertan Gutka:- Page : 842 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 842 of 1040

ਮਲਾਰ ॥

Malar ||

Malaar:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ॥

Mo Ko Thoon N Bisar Thoo N Bisar ||

Please do not forget me; please do not forget me,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thoo N Bisarae Rameea ||1|| Rehao ||

Please do not forget me, O Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ ॥

Alavanthee Eihu Bhram Jo Hai Mujh Oopar Sabh Kopila ||

The temple priests have doubts about this, and everyone is furious with me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥

Soodh Soodh Kar Mar Outhaeiou Keha Karo Bap Beethula ||1||

Calling me low-caste and untouchable, they beat me and drove me out; what should I do now, O Beloved Father Lord? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥

Mooeae Hooeae Jo Mukath Dhaehugae Mukath N Janai Koeila ||

If You liberate me after I am dead, no one will know that I am liberated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥

Eae Panddeea Mo Ko Dtaedt Kehath Thaeree Paij Pishhanouddee Hoeila ||2||

These Pandits, these religious scholars, call me low-born; when they say this, they tarnish Your honor as well. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥

Thoo J Dhaeial Kirapal Keheeath Hain Athibhuj Bhaeiou Aparala ||

You are called kind and compassionate; the power of Your Arm is absolutely unrivalled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥

Faer Dheea Dhaehura Namae Ko Panddeean Ko Pishhavarala ||3||2||

The Lord turned the temple around to face Naam Dayv; He turned His back on the Brahmins. ||3||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Mo Ko Thoon Na Bisaar Thoo Na Bisaar
Raag Malar Bhagat Namdev


ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Dhhanasaree Mehala 5 ||

Dhanaasaree, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ॥

Maera Lago Ram Sio Haeth ||

I have fallen in love with the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜਿਨਿ ਦੁਖ ਕਾ ਕਾਟਿਆ ਕੇਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Maera Sadha Sehaee Jin Dhukh Ka Kattia Kaeth ||1|| Rehao ||

My True Guru is always my help and support; He has torn down the banner of pain. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖਿਓ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਬਿਰਥਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ॥

Hathh Dhaee Rakhiou Apuna Kar Birathha Sagal Mittaee ||

Giving me His hand, He has protected me as His own, and removed all my troubles.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਨੇ ਜਨ ਕਾ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥

Nindhak Kae Mukh Kalae Keenae Jan Ka Ap Sehaee ||1||

He has blackened the faces of the slanderers, and He Himself has become the help and support of His humble servant. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥

Sacha Sahib Hoa Rakhavala Rakh Leeeae Kanth Lae ||

The True Lord and Master has become my Saviour; hugging me close in His embrace, He has saved me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥

Nirabho Bheae Sadha Sukh Manae Naanak Har Gun Gae ||2||17||

Nanak has become fearless, and he enjoys eternal peace, singing the Glorious Praises of the Lord. ||2||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Meraa Laago Raam Sio Heth
Raag Dhanaasree Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੯

Rag Bilaval Mehala 5 Dhupadhae Ghar 9

Bilaaval, Fifth Mehl, Du-Padas, Ninth House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਆਪਹਿ ਮੇਲਿ ਲਏ ॥

Apehi Mael Leae ||

He Himself merges us with Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਬ ਤੇ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਤਬ ਤੇ ਦੋਖ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jab Thae Saran Thumaree Aeae Thab Thae Dhokh Geae ||1|| Rehao ||

When I came to Your Sanctuary, my sins vanished. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਅਰੁ ਚਿੰਤ ਬਿਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥

Thaj Abhiman Ar Chinth Biranee Sadhheh Saran Peae ||

Renouncing egotistical pride and other anxieties, I have sought the Sanctuary of the Holy Saints.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍‍ਾਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥੧॥

Jap Jap Nam Thumharo Preetham Than Thae Rog Kheae ||1||

Chanting, meditating on Your Name, O my Beloved, disease is eradicated from my body. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਰਾਖੇ ਧਾਰਿ ਦਏ ॥

Meha Mugadhh Ajan Agianee Rakhae Dhhar Dheae ||

Even utterly foolish, ignorant and thoughtless persons have been saved by the Kind Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ॥੨॥੧॥੧੨੬॥

Kahu Naanak Gur Poora Bhaettiou Avan Jan Rehae ||2||1||126||

Says Nanak, I have met the Perfect Guru; my comings and goings have ended. ||2||1||126||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Aapehi Mel Lee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Dhukhee Dhunee Seherree-ai Jaae Th Lugehi Dhukh
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀਐ ਜਾਇ ਤ ਲਗਹਿ ਦੁਖ ॥

Dhukhee Dhunee Sehaerreeai Jae Th Lagehi Dhukh ||

Worldly possessions are obtained by pain and suffering; when they are gone, they leave pain and suffering.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Dhukhee Dhunee Seherree-ai Jaae Th Lugehi Dhukh
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੀ ਭੁਖ ॥

Naanak Sachae Nam Bin Kisai N Lathhee Bhukh ||

O Nanak, without the True Name, hunger is never satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Dhukhee Dhunee Seherree-ai Jaae Th Lugehi Dhukh
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਰੂਪੀ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭੁਖ ॥

Roopee Bhukh N Outharai Jan Dhaekhan Than Bhukh ||

Beauty does not satisfy hunger; when the man sees beauty, he hungers even more.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Dhukhee Dhunee Seherree-ai Jaae Th Lugehi Dhukh
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲਗਹਿ ਦੁਖ ॥੨॥

Jaethae Ras Sareer Kae Thaethae Lagehi Dhukh ||2||

As many as are the pleasures of the body, so many are the pains which afflict it. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੪੨ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Dhukhee Dhunee Seherree-ai Jaae Th Lugehi Dhukh
Raag Malar Guru Nanak Dev


Displaying Page 842 of 1040