. Amrit Keertan Gutka:- Page : 925 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 925 of 1040

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaval Mehala 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ॥

Aisae Kahae Bhool Parae ||

Why do you wander in delusion like this?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਮੂਕਰਿ ਪਾਵਹਿ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Karehi Karavehi Mookar Pavehi Paekhath Sunath Sadha Sang Harae ||1|| Rehao ||

You act, and incite others to act, and then deny it. The Lord is always with you; He sees and hears everything. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੩
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਾਚ ਬਿਹਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗਿ ਹੇਤੁ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗਿ ਖਰੇ ॥

Kach Bihajhan Kanchan Shhaddan Bairee Sang Haeth Sajan Thiag Kharae ||

You purchase glass, and discard gold; you are in love with your enemy, while you renounce your true friend.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੪
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਠਾ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥੧॥

Hovan Koura Anehovan Meetha Bikhia Mehi Lapattae Jarae ||1||

That which exists, seems bitter; that which does not exist, seems sweet to you. Engrossed in corruption, you are burning away. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੫
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਰਿਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਧਿ ਪਰੇ ॥

Andhh Koop Mehi Pariou Paranee Bharam Gubar Moh Bandhh Parae ||

The mortal has fallen into the deep, dark pit, and is entangled in the darkness of doubt, and the bondage of emotional attachment.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੬
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ ॥੨॥੧੦॥੯੬॥

Kahu Naanak Prabh Hoth Dhaeiara Gur Bhaettai Kadtai Bah Farae ||2||10||96||

Says Nanak, when God becomes merciful, one meets with the Guru, who takes him by the arm, and lifts him out. ||2||10||96||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੭
Shabad: Aise Kaahe Bhool Pure
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੮
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Rag Dhaevagandhharee Mehala 9 ||

Raag Dayv-Gandhaaree, Ninth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੯
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ॥

Yeh Man Naik N Kehiou Karai ||

This mind does not follow my advice one tiny bit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਸੀਖ ਸਿਖਾਇ ਰਹਿਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਦੁਰਮਤਿ ਤੇ ਨ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Seekh Sikhae Rehiou Apanee See Dhuramath Thae N Ttarai ||1|| Rehao ||

I am so tired of giving it instructions - it will not refrain from its evil-mindedness. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਰਿ ਜਸੁ ਨਹਿ ਉਚਰੈ ॥

Madh Maeia Kai Bhaeiou Bavaro Har Jas Nehi Oucharai ||

It has gone insane with the intoxication of Maya; it does not chant the Lord's Praise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਕਰਿ ਪਰਪੰਚੁ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨੋ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ॥੧॥

Kar Parapanch Jagath Ko Ddehakai Apano Oudhar Bharai ||1||

Practicing deception, it tries to cheat the world, and so it fills its belly. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ ਕਹਿਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰੈ ॥

Suan Pooshh Jio Hoe N Soodhho Kehiou N Kan Dhharai ||

Like a dog's tail, it cannot be straightened; it will not listen to what I tell it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾ ਤੇ ਕਾਜੁ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥

Kahu Naanak Bhaj Ram Nam Nith Ja Thae Kaj Sarai ||2||1||

Says Nanak, vibrate forever the Name of the Lord, and all your affairs shall be adjusted. ||2||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Yeh Mun Naik Na Kehiou Kurai
Raag Dev Gandhaaree Guru Tegh Bahadur


ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Gourree Mehala 9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥

Man Rae Keha Bhaeiou Thai Boura ||

O mind, why have you gone crazy?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗਿ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ahinis Aoudhh Ghattai Nehee Janai Bhaeiou Lobh Sang Houra ||1|| Rehao ||

Don't you know that your life is decreasing, day and night? Your life is made worthless with greed. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਜੋ ਤਨੁ ਤੈ ਅਪਨੋ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰੀ ॥

Jo Than Thai Apano Kar Maniou Ar Sundhar Grih Naree ||

That body, which you believe to be your own, and your beautiful home and spouse

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨਿ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧॥

Ein Main Kashh Thaero Rae Nahan Dhaekho Soch Bicharee ||1||

- none of these is yours to keep. See this, reflect upon it and understand. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

Rathan Janam Apano Thai Hariou Gobindh Gath Nehee Janee ||

You have wasted the precious jewel of this human life; you do not know the Way of the Lord of the Universe.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਨਿਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਂਉ ਬਿਰਥਾ ਅਉਧ ਸਿਰਾਨੀ ॥੨॥

Nimakh N Leen Bhaeiou Charanan Sino Birathha Aoudhh Siranee ||2||

You have not been absorbed in the Lord's Feet, even for an instant. Your life has passed away in vain! ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

Kahu Naanak Soee Nar Sukheea Ram Nam Gun Gavai ||

Says Nanak, that man is happy, who sings the Glorious Praises of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥

Aour Sagal Jag Maeia Mohia Nirabhai Padh Nehee Pavai ||3||8||

All the rest of the world is enticed by Maya; they do not obtain the state of fearless dignity. ||3||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੫ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Mun Re Kehaa Bhaeiou Thai Bouraa
Raag Gauri Guru Tegh Bahadur


Displaying Page 925 of 1040