. Amrit Keertan Gutka:- Page : 963 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 963 of 1040

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਗੋਸਾਈ ॥

Thoo Sacha Sahib Sach Hai Sach Sacha Gosaee ||

You are True, O True Lord and Master. You are the Truest of the True, O Lord of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਤੁਧੁਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥

Thudhhuno Sabh Dhhiaeidhee Sabh Lagai Thaeree Paee ||

Everyone meditates on You; everyone falls at Your Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ ॥

Thaeree Sifath Sualio Saroop Hai Jin Keethee This Par Laghaee ||

Your Praises are graceful and beautiful; You save those who speak them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥

Guramukha No Fal Paeidha Sach Nam Samaee ||

You reward the Gurmukhs, who are absorbed in the True Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥

Vaddae Maerae Sahiba Vaddee Thaeree Vaddiaee ||1||

O my Great Lord and Master, great is Your glorious greatness. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Thoo Suchaa Saahib Such Hai Such Suchaa Gosaa-ee
Raag Gauri Guru Ram Das


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Thaeree Vaddiaee Thoohai Janadha Thudhh Jaevadd Avar N Koee ||

You alone know Your greatness - no one else is as great as You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਹੋਈ ॥

Thudhh Jaevadd Hor Sareek Hovai Tha Akheeai Thudhh Jaevadd Thoohai Hoee ||

If there were some other rival as great as You, then I would speak of him. You alone are as great as You are.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਤੂ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਰੁ ਤਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ॥

Jin Thoo Saevia Thin Sukh Paeia Hor This Dhee Rees Karae Kia Koee ||

One who serves You obtains peace; who else can compare to You?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਤੂ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ਹਹਿ ਤੁਧੁ ਅਗੈ ਮੰਗਣ ਨੋ ਹਥ ਜੋੜਿ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ ॥

Thoo Bhannan Gharran Samarathh Dhathar Hehi Thudhh Agai Mangan No Hathh Jorr Khalee Sabh Hoee ||

You are all-powerful to destroy and create, O Great Giver; with palms pressed together, all stand begging before You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤੁਧੁ ਸਭਸੈ ਨੋ ਦਾਨੁ ਦਿਤਾ ਖੰਡੀ ਵਰਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ ॥੩॥

Thudhh Jaevadd Dhathar Mai Koee Nadhar N Avee Thudhh Sabhasai No Dhan Dhitha Khanddee Varabhanddee Pathalee Puree Sabh Loee ||3||

I see none as great as You, O Great Giver; You give in charity to the beings of all the continents, worlds, solar systems, nether regions and universes. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Theree Vadi-aa-ee Thoohai Jaanudhaa Thudh Jevud Avur Na Ko-ee
Raag Bihaagrhaa Guru Amar Das


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaval Mehala 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਿਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥

Kia Ham Jeea Janth Baecharae Baran N Sakeh Eaek Romaee ||

What am I? Just a poor living being. I cannot even describe one of Your hairs, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰਾ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥

Breham Mehaes Sidhh Mun Eindhra Baeanth Thakur Thaeree Gath Nehee Paee ||1||

Even Brahma, Shiva, the Siddhas and the silent sages do not know Your State, O Infinite Lord and Master. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਕਿਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

Kia Kathheeai Kishh Kathhan N Jaee ||

What can I say? I cannot say anything.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jeh Jeh Dhaekha Theh Rehia Samaee ||1|| Rehao ||

Wherever I look, I see the Lord pervading. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਖ ਜਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥

Jeh Meha Bhaeian Dhookh Jam Suneeai Theh Maerae Prabh Thoohai Sehaee ||

And there, where the most terrible tortures are heard to be inflicted by the Messenger of Death, You are my only help and support, O my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥

Saran Pariou Har Charan Gehae Prabh Gur Naanak Ko Boojh Bujhaee ||2||5||91||

I have sought His Sanctuary, and grasped hold of the Lord's Lotus Feet; God has helped Guru Nanak to understand this understanding. ||2||5||91||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ki-aa Hum Jeea Junth Bechaare Buran Na Saakeh Eek Romaa-ee
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Natt Mehala 5 ||

Nat, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥

Maerai Sarabas Nam Nidhhan ||

The treasure of the Naam, the Name of the Lord, is everything for me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Kirapa Sadhhoo Sang Miliou Sathigur Dheeno Dhan ||1|| Rehao ||

Granting His Grace, He has led me to join the Saadh Sangat, the Company of the Holy; the True Guru has granted this gift. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨੁ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੁ ॥

Sukhadhatha Dhukh Bhanjanehara Gao Keerathan Pooran Gian ||

Sing the Kirtan, the Praises of the Lord, the Giver of peace, the Destroyer of pain; He shall bless you with perfect spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨ੍‍ੇ ਬਿਨਸਿਓ ਮੂੜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੧॥

Kam Krodhh Lobh Khandd Khandd Keenhae Binasiou Moorr Abhiman ||1||

Sexual desire, anger and greed shall be shattered and destroyed, and your foolish ego will be dispelled. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥

Kia Gun Thaerae Akh Vakhana Prabh Antharajamee Jan ||

What Glorious Virtues of Yours should I chant? O God, You are the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥

Charan Kamal Saran Sukh Sagar Naanak Sadh Kuraban ||2||7||8||

I seek the Sanctuary of Your Lotus Feet, O Lord, ocean of peace; Nanak is forever a sacrifice to You. ||2||7||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੬੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Merai Surubus Naam Nidhaan
Raag Nat Narain Guru Arjan Dev


Displaying Page 963 of 1040